About us Advices Gallery Clients Prices


Преместването на офиси и административни сгради е нелека и отговорна задача. Често пъти за Вас е невъзможно или неоправдано да се заемете сами с това. Ние от „Атлас” знаем, че за Вас времето и качеството са от изключително значение. Дългогодишните ни отношения с този голям брой институции и корпоративни клиенти ни накара да изработим последователна система за пренасяне на офиси и администрации, съобразена с вашите приоритети.


Процесът на пренасяне сесъстои от три етапа: подготовка, същинско пренасяне, завършване на пренасянето.


1. Подготовка


На практика, подготовката е най-важната част от пренасянето, тъй като от нея зависи гладкото протичане на работата. Тя започва с избора на подходящи опаковъчни материали: опаковъчна хартия; еър пласт; здрави кашони с различни размери; хартиени и найлонови тикса; стикери и др. Изработва се схема на помещенията в новия адрес. Всички елементи, артикули и кашони се номерират по схемата на стаите в новия адрес. При наличие на други адреси се отбелязват и те. Съдържанието на кашоните също се описва по видове, като се надписват и самите кашони. При демонтаж, частите на мебелите се описват и номерират по стаите в новия адрес. Вещите от първа необходимост се поставят в леснодостъпни кашони. Важно е преди пренасянето да се запази достатъчно място за паркиране на камиона, в близост до входа. Желателно е това да стане и на другите адреси.


2. Същинско пренасяне


Извършва се изцяло от фирмата. Ние предлагаме допълнително безплатно опаковане при транспорт, за по-голяма сигурност.


3. Завършване на пренасянето


Пренасянето се счита за завършено след подреждане на кашоните и мебелите по стаи, монтажа на мебелите и ако е договорено, разопаковане и подреждане на офис-техниката и архива.
Пруедлагаме диференцирани цени, като Вие имате възможност да изберете коя част от работата може да свършите сами /монтаж, демонтаж на мебелите, опаковане, подреждане/.
Доверявайки се на „Атлас”, Вие осигурявате на Вас и фирмата си едно гладко и завършено пренасяне, без излишни притеснения. Качеството и бързината на нашата фирма е доказано от многобройните ни клиенти.© 2009 ATLAS. Всички права запазени.

ЗА НАС | СЪВЕТИ | ГАЛЕРИЯ | КЛИЕНТИ | ЦЕНИ