About us Advices Gallery Clients Prices


Фирма „Атлас” има възможност да Ви представи услугата „Домашно имущество” от врата до врата за всяка една страна в света. Пътуването на вашето имущество извън страната поставя високи стандарти пред нас.
Голямото разнообразие на опаковъчни материали, вниманието към най-малкия детайл, опитът, който работниците притежават, международните връзки, които поддържаме, са сигурен гарант за успешното изпълнение на тази трудна и отговорна задача.Отново ние се стремим да бъдем максимално гъвкави, относно цените и за аше удобство Ви представяме примерна оферта


Примерна оферта за преместване на 20m³ мебели и вещи от София до Цюрих


Оферта І – икономична


- Демонтаж, товарене на мебелите и опаковането им с брезентови одеала в транспортното средство.
- Митническа обработка на документите
- Транспортиране на мебелите от София до Цюрих
- Разтоварване и монтаж на мебелите. Митническа обработка на документите.


59 лв./m³
190 лв.
69 лв./m³
2390 лв.

Цена на оферта І

1. Само транспорт
2. От дома в София до митница Цюрих
3. От врата до врата

1380 лв.
2750 лв.
5140 лв.


Оферта ІI – пълна и цялостна услуга


- Демонтаж на мебелите, цялостно опаковане на мебелите, товарене на мебелите в транспортното средство
- Митническа обработка на документите
- Транспортиране на мебелите от София до Цюрих
- Разтоварване , разопаковане и монтаж на мебелите. Извозване на опаковъчните материали. Митническа обработка на документите.


119 лв./m³
190 лв.
69 лв./m³

2690 лв.


Цена по оферта ІI


1. Само транспорт
2. От дома в София до митницата в Цюрих
3. От врата до врата

1380 лв.
3950 лв.
6780 лв.© 2009 ATLAS. Всички права запазени.

ЗА НАС | СЪВЕТИ | ГАЛЕРИЯ | КЛИЕНТИ | ЦЕНИ